Trenger jeg en WiFi tilkobling for å bruke Waybox?

Du trenger en WiFi-tilkobling for smarte ladefunksjoner som skal brukes. Du kan imidlertid også bruke en mobil hotspot (for eksempel den på telefonen, eller en uavhengig modul) til å administrere en Waybox. Waybox vil fungere som en standard ladeenhet i fravær av WiFi, og eventuelle planer eller grenser du angir når du er koblet til Waybox, vil forbli selv om Waybox ikke er koblet til WiFi.

WiFi lar deg stille ladeplaner slik at EV-en din unngår å forbruke strøm i peak-tider og dra nytte av timeplanene for brukstid (TOU) som er satt av verktøyene.