Hva er QR-koden på siden av en JuiceBox til?

Ved å lese JuiceBox QR-koden på JuiceBox fra JuicePass, kan du automatisk koble den til den og til JuiceNet-dashbordene hvis JuiceBox allerede er online eller, hvis ikke, starte den fullstendige konfigureringsprosessen. Hvis du bruker en generisk leser, overføres JuiceBox ID til smarttelefonen din. Dette kan deretter brukes til å koble JuiceBox til JuicePass eller til JuiceNet Dashboard.