Er det noen anbefalinger om å installere Waybox i en parkerings garasje?

Før du installerer Waybox i en parkerings garasje, må du sørge for to ting:
For alle Waybox:
Sjekk om Wi-fi-signalet er tilstrekkelig: sørg for å velge en posisjon der Wi-fi-signalet fra ruteren din er tilstrekkelig sterk. Vi anbefaler minst et signal på -70 dBm. Hvis det ikke er noe WI-fI-signal i området, og en standard bredbåndsenhet ikke er tilgjengelig, er en 4G / 5G-ruter det et alternativet. Imidlertid må det sikres at ruteren kan få et mobil signal. For å oppnå dette kan være nødvendig med en ekstern antenne.
For Waybox Pro Cellular:
Forsikre deg om at det er tilstrekkelig mobil signal. Hvis ikke, kan en ekstern antenne brukes. Les håndboken for å lære hvordan du monterer en ekstern antenne.