Waybox slår seg ikke på?

Hvis den eksterne sikringen og jordfeilbryteren er slått til på-stilling (opp) og de ikke har trippet (ned) til av-stilling, kan du kontakte Enel X Way kundesupport.

Eksterne sikring og jordfeilbryter er normalt plassert på det elektriske sikringsskapet.