Hvis laderen er tilkoblet, mottar jeg varsler

Du kan angi både app- og/eller e-postvarsling enten på JuiceNet-dashbordet (https://home.juice.net/Portal) eller Enel X Way-appen. Når varsler er satt opp, kan du velge å bli informert når ladingen starter, stopper, er forsinket på grunn av tidsplan/TOU, er frakoblet nett, er tilbake på nett, og du kan også stille inn et varsel for om kjøretøyet ikke er koblet til på et bestemt tidspunkt.