Jeg lader, men jeg har valgt feil kjøretøy, hvordan kan jeg endre det?

Hvis du vil endre det valgte kjøretøyet mens du lader, kan du endre det ved å klikke på kjøretøyikonet på skjermen for ladeøkt. Verdiene vil bli oppdatert tilsvarende.